Úvodná stránka Gymnázium Andreja Sládkoviča

100 rokov GAS - dotazník

Vážení a milí GASáci!

Tento školský rok je venovaný oslavám storočnice novodobej histórie nášho gymnázia. V roku 1919 naše gymnázium dostalo pomenovanie Gymnázium Andreja Sládkoviča, ktoré hrdo nesie aj dnes. Oslavy na našej škole vyvrcholia vo februári 2019 a dovtedy by sme chceli nájsť čo najviac našich absolventov.

Boli by sme radi, keby ste vyplnili náš krátky dostazník, pridali aj Vašu fotografiu a tým by ste podporili našu snahu vytvoriť čo najdlhšiu reťaz GASákov.

Ak boli GASákmi Vaši rodičia alebo Vaši starí či prastarí rodičia, pošlite nám informácie aj o nich, pošlite tento link Vašim priateľom, o ktorých viete, že sú bývalí GASáci.

Nech tak ako Sládkovičove verše navždy znie aj naše heslo: „Som niekto, som z GAS!“

V prípade akýchkoľvek otázok píšte na mail: j.findrova@gmail.com
Meno *:
Priezvisko *:
Rodné: tvoji spolužiaci ťa asi lepšie poznajú podľa rodného priezviska
Fotka *:
Roky *: - roky strávené na Gymnáziu Andreja Sládkoviča
Kontakt: telefón/email - nebude zverejnený
Súčasné zamestnanie:
Súčasné pôsobisko: súčasné pôsobisko - mesto, krajina, alebo firma
  súhlasím v zmysle zákona o ochrane osobných údajov (Zákon č.18/2018 Z. z.) so zverejnením odoslaných údajov na webovej stránke školy v šk. roku 2018/2019 pri príležitosti storočnice školy.